Armoedefonds

Projectinformatie

Projectbeschrijving

Het Armoedefonds wil met Ik-Denk-Aan-Jou steunpakketjes het dagelijkse bestaan van 7.500 ouderen (65+) die in armoede leven verlichten. De pakketjes voor de groep Tilburgse ouderen worden zoveel mogelijk persoonlijk uitgedeeld door vrijwilligers van lokale hulporganisaties, zodat het contact met deze vaak eenzame ouderen aangehaald kan worden.

Subsidie Stichting Bergmansfonds

  • Zorg- en welzijnssector
  • Midden-Brabant
  • Innovatief

subsidie-aanvragen

Subsidies voor projecten in de zorg- en welzijnssector, gericht op een kwetsbare groep mensen in de samenleving in Midden-Brabant, bij voorkeur met een voor de regio en/of sector vernieuwend karakter. Het fonds wil voor organisaties een stimulator zijn bij het realiseren van initiatieven, waarbij gezondheid in termen van veerkracht, functioneren en participatie wordt bevorderd. De focus ligt daarbij op de kracht en eigen regie van mensen.