Over ons

De Stichting Bergmansfonds te Tilburg vindt haar ideële en financiële oorsprong in de in 1900 opgerichte Vereeniging de Roomsch Katholieke Spaarbank. Het mogelijk maken van zorgverlening door het bieden van financiële mogelijkheden was en is nog steeds de drijfveer.

Het fonds is in 1985 vernoemd naar Petrus Franciscus Bergmans (1846-1923) die zich jarenlang als bestuurder van het R.K. Gasthuis, als gemeenteraadslid en als wethouder zeer verdienstelijk heeft gemaakt voor de gezondheidszorg en de armenzorg in Tilburg.

De bron

De financiële basis van het Bergmansfonds zijn de inkomsten uit het vermogen van de eertijds geliquideerde “Vereeniging De Roomsch Katholieke Spaarbank”.
Maar die basis is niet toereikend.
De Stichting zoekt voortdurend naar nieuwe bronnen om te kunnen voldoen aan het toenemende aantal subsidie aanvragen.
Het is noodzakelijk om het financieel fundament van de Stichting te verbreden en zo de continuïteit van haar ideële activiteiten te waarborgen.

Historie

Stichting Bergmansfonds te Tilburg vindt haar ideële en financiële oorsprong in de in 1900 opgerichte “Vereeniging De Roomsch Katholieke Spaarbank”. Bij de liquidatie van deze spaarbank kreeg de Stichting het beheer over het vermogen. “Zorg voor de behoeftige medemens in de nabije omgeving”, was in 1900 en is nu nog de drijfveer van de Stichting. Petrus Franciscus Bergmans (1846-1923), wethouder, gemeenteraadslid en bestuurder van het R.K. Gasthuis is het grote voorbeeld. Net als de heer Bergmans wil de naar hem genoemde Stichting zich verdienstelijk maken voor zorg en welzijn in Tilburg en omgeving.

ANBI

Stichting Bergmansfonds is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) met RSIN- of fiscaalnummer 8008.64.268. Het Bergmansfonds is telefonisch te bereiken op telefoonnummer 013 – 592 01 62 of per e-mail info@bergmansfonds.nl

De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging of onkostenvergoeding.

De activiteiten van Stichting Bergmansfonds worden beschreven in het meest recente Jaarverslag dat onderstaand is te downloaden. 

Beleidsplan Stichting Bergmansfonds 2022-2025

Jaarverslag Bergmansfonds 2023

vrouw_met_jas

 

 

 

Subsidie Stichting Bergmansfonds

  • Zorg- en welzijnssector
  • Midden-Brabant
  • Innovatief

subsidie-aanvragen

Subsidies voor projecten in de zorg- en welzijnssector, gericht op een kwetsbare groep mensen in de samenleving in Midden-Brabant, bij voorkeur met een voor de regio en/of sector vernieuwend karakter. Het fonds wil voor organisaties een stimulator zijn bij het realiseren van initiatieven, waarbij gezondheid in termen van veerkracht, functioneren en participatie wordt bevorderd. De focus ligt daarbij op de kracht en eigen regie van mensen.