Uw aanvraag

Is uw instelling op basis van de doelstelling van mening dat deze voor een projectsubsidie in aanmerking komt? Dien dan het volledig ingevulde aanvraagformulier in bij het secretariaat van het fonds.

(Deadline voor indiening van de aanvraag t.b.v. de eerstvolgende beoordelingsdatum: 15 september 2024)

Dit kunt u op twee manieren doen:

 1. Met dit aanvraagformulier (Word-document)
  Download het formulier, vul dit formulier in en stuur het op per email.
  Stichting Bergmansfonds
  Tel: 013-5920162
  E-mail: info@bergmansfonds.nl
 2. Of gebruik onderstaand aanvraagformulier.

  Aanvraag project

  Titel *

  Aanvrager

  Aanvrager/organisatie *

  Rechtspersoonlijkheid *

  Adres *

  Postcode en plaats *

  Afdeling *

  Contactpersoon *

  Functie *

  Telefoonnummer *

  E-mail *

  Projectomschrijving

  1. Geef in 3 zinnen aan waar het project/activiteit over gaat *

  2. Wat is de aanleiding voor het project of de activiteit? *

  3. Wat wilt u met het project of de activiteit bereiken? *

  4. Voor welke doelgroep is het project of de activiteit bedoeld? Waarom is deze doelgroep kwetsbaar? *

  5. Wat gaat u doen voor de doelgroep (Plan van aanpak)? *

  6. Wat is nieuw aan uw aanpak? *

  7. Wat is de begroting van het project? *

  8. Hoe kan het project doorgaan als de subsidie op is (indien van toepassing)?

  9. Heeft u andere fondsen of organisaties om financiering gevraagd en hoeveel is al toegezegd? *

  10. Met welke partijen werkt u samen? (indien van toepassing)


  ruimte voor eventuele nadere toelichting

  Subsidie Stichting Bergmansfonds

  • Zorg- en welzijnssector
  • Midden-Brabant
  • Innovatief

  subsidie-aanvragen

  Subsidies voor projecten in de zorg- en welzijnssector, gericht op een kwetsbare groep mensen in de samenleving in Midden-Brabant, bij voorkeur met een voor de regio en/of sector vernieuwend karakter. Het fonds wil voor organisaties een stimulator zijn bij het realiseren van initiatieven, waarbij gezondheid in termen van veerkracht, functioneren en participatie wordt bevorderd. De focus ligt daarbij op de kracht en eigen regie van mensen.