Care-Award

Care-Award voor gezondheidszorg met vernieuwend karakter

Ding mee naar de Bergmansfonds Care-Award 2019!

Met de zorgprijs wordt door Stichting Bergmansfonds extra aandacht geschonken aan zorgprojecten in de regio Midden-Brabant. Hiermee moet een stimulans uitgaan naar de regionale gezondheidszorg. Het Bergmansfonds biedt namelijk financiële hulp bij het realiseren van regionale zorgprojecten met bij voorkeur een voor de regio en/of sector vernieuwend karakter waarbij eigen kracht en participatie van kwetsbare groepen in de samenleving in Midden-Brabant voorop staat.

Voor de Care-Award worden projecten uit de regio genomineerd door een professioneel jurypanel. Alle projecten die een subsidie door het Bergmansfonds toegekend hebben gekregen, dingen automatisch mee naar de Care-Award. Ook projecten die geen subsidieverzoek hebben ingediend, kunnen in aanmerking komen voor nominatie. Het prijzenbedrag van € 30.000 kan door de jury aan één organisatie worden toegekend dan wel onder meerdere gegadigden worden verdeeld. Deze aanmoedigingsprijs moet worden besteed binnen de doelstelling van de winnende (zorg)organisatie(s). Als zichtbare waardering wordt aan de winnaar een speciaal vervaardigd beeldje als aandenken uitgereikt.

Heeft u een mooi project in de regio gerealiseerd, of nog in voorbereiding, dien dan het volledig ingevulde aanmeldingsformulier in bij het secretariaat van het fonds.

Download het aanmeldingsformulier Aanmeldingsformulier voor Bergmansfonds Care-Award 2019

Vul dit formulier volledig in en stuur het per e-mail op naar

Stichting Bergmansfonds
E-mail: info@bergmansfonds.nl
 

Subsidie Stichting Bergmansfonds

  • Zorgsector
  • Midden-Brabant
  • Innovatief

subsidie-aanvragen

Subsidies voor projecten in de zorgsector, gericht op een kwetsbare groep mensen in de samenleving in Midden-Brabant, bij voorkeur met een voor de regio en/of sector (zorg)vernieuwend karakter. Het fonds wil voor (zorg)organisaties een stimulator zijn bij het realiseren van initiatieven, waarbij gezondheid in termen van veerkracht, functioneren en participatie wordt bevorderd. De focus ligt daarbij op de kracht en eigen regie van mensen.