Care-Award

Care-Award voor gezondheidszorg met vernieuwend karakter

 

Winnaar Bergmansfonds Care-Award 2019 bekend gemaakt!

Tijdens het symposium Jong & Dement op 17 september 2019 in behandelcentrum De Hazelaar te Tilburg is de Care-Award (Zorgprijs) van het Bergmansfonds uitgereikt aan Ontmoetingskamer Vergeet-me-niet in de Reeshof te Tilburg. Mensen die vergeetachtig zijn of beginnend dementerend , maar ook eenzame ouderen die geen aansluiting vinden bij reguliere welzijnsactiviteiten, worden enkele ochtenden per week ontvangen in de sfeervolle huiskamer Vergeet-me-niet! Vrijwilligers, wijkbewoners en professionals vanuit Gezondheidscentrum Reeshof/De Wever/ContourdeTwern zetten zich hier in voor een groep kwetsbare ouderen. Deze ouderen horen erbij en doen ertoe. In deze vaste ontmoetingsplek herkennen de ouderen en hun mantelzorgers zich in elkaars verhalen. Bij deze samenwerking van verschillende zorg- en welzijnsorganisaties, diverse professionals en wijkbewoners als vrijwilligers, ligt de focus op het positief welbevinden van de doelgroep i.p.v. gezondheidsrisico’s en problemen. Tevens wordt gestreefd naar een dementie vriendelijk winkelcentrum Heijhoef. De Ontmoetingskamer is in dat winkelcentrum gevestigd.

De Bergmansfonds Care-Award 2019 bestaat uit een beeld, vervaardigd bij ARTenZO van Amarant (een dagbestedingslocatie voor mensen met een verstandelijke beperking) en een geldprijs van 12.500 euro.

De tweede prijs, een geldprijs van 10.000 euro, gaat deze keer naar ETZ en ContourdeTwern met het project ‘Goed thuis met inzet transfervrijwilliger’. Een veilige thuissituatie is belangrijk voor herstel na ontslag uit het ziekenhuis. Als er geen of een beperkt sociaal netwerk is, kan een beroep worden gedaan op een tranfervrijwilliger, die gedurende enige tijd de patiënt thuis praktische hulp (geen zorgtaken) gaat bieden. Daardoor kan iemand in eigen omgeving herstellen en zijn/haar netwerk versterken. Een goed en veilig thuis wordt gecreëerd.

Voor de Toekomstacademie Tilburg (lokale tak van New Dutch Connections) is er een cheque van 7.500 euro voor het project ‘Vorkheftruckdiploma’s voor vluchtelingjongeren’. Dit concrete project leidt een specifieke categorie jongeren naar de arbeidsmarkt. En in de regio doet het bedrijfsleven er ook zijn voordeel bij, omdat er veel behoefte aan magazijnmedewerkers met een vorkheftruckdiploma is.

Met de Care-Award wil Stichting Bergmansfonds extra aandacht vestigen op zorgvernieuwende projecten in de regio Midden-Brabant, die maatschappelijke impact hebben en waar o.a. eigen kracht en participatie van kwetsbare groepen in de samenleving voorop staat.

 

Subsidie Stichting Bergmansfonds

  • Zorg- en welzijnssector
  • Midden-Brabant
  • Innovatief

subsidie-aanvragen

Subsidies voor projecten in de zorg- en welzijnssector, gericht op een kwetsbare groep mensen in de samenleving in Midden-Brabant, bij voorkeur met een voor de regio en/of sector vernieuwend karakter. Het fonds wil voor organisaties een stimulator zijn bij het realiseren van initiatieven, waarbij gezondheid in termen van veerkracht, functioneren en participatie wordt bevorderd. De focus ligt daarbij op de kracht en eigen regie van mensen.