Krajicek Foundation

Projectinformatie

Projectbeschrijving

De Krajicek foundation wil gelijke kansen voor alle kinderen om dicht bij huis in een sociaal veilige omgeving minimaal 1 uur per dag te bewegen. Dat kan op de Krajicek Playgrounds. In een combinatie van een veilige plek en de juiste begeleiding worden jongeren uit de wijk met een studiebeurs (Scholarshippers) gesteund, waarvoor zij in ruil sporten en spellen organiseren voor de kinderen op de Playgrounds. In aandachtswijken beweegt een meerderheid van de kinderen onvoldoende en de middelen daar zijn veelal beperkt. Daarom wil men juist dáár het verschil maken. Op de 5 Playgrounds in Tilburg worden jongeren uit de buurt ingezet: de Krajicek Scholarshippers. Kinderen en jongeren uit achterstandswijken wordt zo een gezonde levensstijl aangeleerd.

Subsidie Stichting Bergmansfonds

  • Zorg- en welzijnssector
  • Midden-Brabant
  • Innovatief

subsidie-aanvragen

Subsidies voor projecten in de zorg- en welzijnssector, gericht op een kwetsbare groep mensen in de samenleving in Midden-Brabant, bij voorkeur met een voor de regio en/of sector vernieuwend karakter. Het fonds wil voor organisaties een stimulator zijn bij het realiseren van initiatieven, waarbij gezondheid in termen van veerkracht, functioneren en participatie wordt bevorderd. De focus ligt daarbij op de kracht en eigen regie van mensen.