Stichting Stras

Projectinformatie

Projectbeschrijving

PRETTIGE COLLEGA’S is een succesvolle interventie die erop gericht is om jongeren met een verstandelijke beperking te trainen in basisvaardigheden, die van belang zijn op de arbeidsmarkt. Het is voor mensen met een verstandelijke beperking niet eenvoudig om zich staande te houden in een werkomgeving; elementaire werknemersvaardigheden ontbreken. Als de problemen zich steeds verder opstapelen, ontstaan gevoelens van onbegrip, machteloosheid en moedeloosheid. Het project PRETTIGE COLLEGA’S DIGITAAL zal worden gerealiseerd op bijvoorbeeld De Bode in Tilburg. Deelnemers doorlopen in 6 modules belangrijke thema’s en krijgen handvatten om gemotiveerd en vol zelfvertrouwen aan het werk te gaan. Er ontbreekt echter nog een digitale component in dit materiaal. Met dit project wil men deze digitale component (e-learning werkvormen gericht op het aanleren van basis arbeidsvaardigheden) ontwikkelen. Er kan meer maatwerk met deze werkvorm worden geleverd, herhalen en inslijpen is mogelijk.

Subsidie Stichting Bergmansfonds

  • Zorg- en welzijnssector
  • Midden-Brabant
  • Innovatief

subsidie-aanvragen

Subsidies voor projecten in de zorg- en welzijnssector, gericht op een kwetsbare groep mensen in de samenleving in Midden-Brabant, bij voorkeur met een voor de regio en/of sector vernieuwend karakter. Het fonds wil voor organisaties een stimulator zijn bij het realiseren van initiatieven, waarbij gezondheid in termen van veerkracht, functioneren en participatie wordt bevorderd. De focus ligt daarbij op de kracht en eigen regie van mensen.