Stichting VIPvoorelkaar

Projectinformatie

Projectbeschrijving

Project Beweegmaatjes is bedoeld voor iedereen uit de gemeente Gilze-Rijen die samen wil bewegen in de openbare ruimte. Er wordt specifiek ingezet op kwetsbare mensen die kampen met achterliggende problematiek waaronder eenzaamheid, overgewicht en (psychische) gezondheidsproblemen. Er worden mensen met een kwetsbaarheid gekoppeld aan sterke inwoners/vrijwilligers met als doel dat ze samen meer gaan bewegen. Samen met iemand anders een stuk gaan wandelen of fietsen maakt het toch een stuk leuker. Het sociale aspect is eveneens belangrijk. Het project is laagdrempelig. Meer inwoners komen in beweging door elkaar te gaan helpen, ontmoeten. Doordat mensen zich fitter gaan voelen, lichamelijk en geestelijk, zullen ze lekkerder in hun vel zitten en minder gebruik hoeven te maken van de professionele hulpverlening. De grootste groep hulpvragers met een kwetsbaarheid zijn ouderen, maar er zijn ook regelmatig jongere mensen die hier behoefte aan hebben. In het eerste jaar is inzet nodig om het project op te zetten en aan te jagen. Dit wordt gedaan door een ervaren beroepskracht.

Subsidie Stichting Bergmansfonds

  • Zorg- en welzijnssector
  • Midden-Brabant
  • Innovatief

subsidie-aanvragen

Subsidies voor projecten in de zorg- en welzijnssector, gericht op een kwetsbare groep mensen in de samenleving in Midden-Brabant, bij voorkeur met een voor de regio en/of sector vernieuwend karakter. Het fonds wil voor organisaties een stimulator zijn bij het realiseren van initiatieven, waarbij gezondheid in termen van veerkracht, functioneren en participatie wordt bevorderd. De focus ligt daarbij op de kracht en eigen regie van mensen.