Stichting Jeugdeducatiefonds

Projectinformatie

Projectbeschrijving

Het Jeugdeducatiefonds richt zich op basisscholen in Nederland waarvan meer dan 50% van de schoolpopulatie in armoede leeft. Armoede zorgt voor ongelijke kansen. Niet alleen omdat er geen of minder geld is om mee te kunnen doen, maar ook doordat armoede vaak leidt tot spanningen en stress in een gezin, en tot het ontbreken van basisbehoeften. Het jaarlijkse budget van deze scholen bedraagt maximaal € 13.000 waar de school gedurende het jaar door middel van aanvragen een beroep op kan doen. De aanvragen worden door de leraren gedaan. Er wordt gewerkt vanuit vertrouwen. Het Jeugdeducatiefonds heeft een vangnetfunctie en is versterkend, naast de gemeentelijke armoedevoorzieningen. In samenwerking met de scholen, gemeenten en verschillende landelijke en lokale armoedefondsen, zijn de successen, knelpunten en verbeterpunten van de huidige armoedeaanpak in kaart gebracht.

Subsidie Stichting Bergmansfonds

  • Zorg- en welzijnssector
  • Midden-Brabant
  • Innovatief

subsidie-aanvragen

Subsidies voor projecten in de zorg- en welzijnssector, gericht op een kwetsbare groep mensen in de samenleving in Midden-Brabant, bij voorkeur met een voor de regio en/of sector vernieuwend karakter. Het fonds wil voor organisaties een stimulator zijn bij het realiseren van initiatieven, waarbij gezondheid in termen van veerkracht, functioneren en participatie wordt bevorderd. De focus ligt daarbij op de kracht en eigen regie van mensen.