Stichting Feel

Projectinformatie

Projectbeschrijving

Er zijn momenteel in de sportmedische wereld innovatieve ontwikkelingen gaande. Deze innovaties wil stichting Feel integreren in hun programma’s. CoGMO is zo’n innovatie. CoGMO draagt er zorg voor dat het cognitieve vermogen wordt versterkt en daardoor de motorische vaardigheden doelgerichter en effectiever worden ontwikkeld. Mensen met een licht verstandelijke beperking lijden ook vaak aan de effecten van chronisch somatische aandoeningen. Er worden mogelijkheden gezien om -met CoGMO- veel beperkingen terug te dringen. Stichting FEEL wil de werking van het CoGMo-project piloten (in 3-6 maanden) met mensen van Amarant en integreren in programma’s die zoveel mogelijk mensen met een licht verstandelijke beperking helpen aan een vitalere toekomst. Het somatisch-lerend vermogen via het cognitieve motorische ontwikkelplan is een baanbrekende innovatie die voor deze doelgroep nog in een ontwikkelingsfase verkeert.

Subsidie Stichting Bergmansfonds

  • Zorg- en welzijnssector
  • Midden-Brabant
  • Innovatief

subsidie-aanvragen

Subsidies voor projecten in de zorg- en welzijnssector, gericht op een kwetsbare groep mensen in de samenleving in Midden-Brabant, bij voorkeur met een voor de regio en/of sector vernieuwend karakter. Het fonds wil voor organisaties een stimulator zijn bij het realiseren van initiatieven, waarbij gezondheid in termen van veerkracht, functioneren en participatie wordt bevorderd. De focus ligt daarbij op de kracht en eigen regie van mensen.