Stichting Sarban de Toekomst

Projectinformatie

Projectbeschrijving

Bij het Buddyproject More to Learn krijgen personen van 16 jaar en ouder met een vluchtachtergrond, bijles van een persoon zonder vluchtachtergrond. Om de taalachterstand te verkleinen geven Nederlandstalige studenten of werknemers één op één extra begeleiding bij het leren en maken van huiswerk. Voor de een betekent dit het leren van de Nederlandse taal en voor de ander betekent dit het leren van de levenservaring van een persoon die heeft moeten vluchten. Twee werelden, die van elkaar kunnen leren en zodoende elkaar beter kunnen begrijpen, worden bij elkaar gebracht. Deze sociale cohesie vergroot meer wederzijds begrip.

Subsidie Stichting Bergmansfonds

  • Zorg- en welzijnssector
  • Midden-Brabant
  • Innovatief

subsidie-aanvragen

Subsidies voor projecten in de zorg- en welzijnssector, gericht op een kwetsbare groep mensen in de samenleving in Midden-Brabant, bij voorkeur met een voor de regio en/of sector vernieuwend karakter. Het fonds wil voor organisaties een stimulator zijn bij het realiseren van initiatieven, waarbij gezondheid in termen van veerkracht, functioneren en participatie wordt bevorderd. De focus ligt daarbij op de kracht en eigen regie van mensen.