Prins Heerlijk

Projectinformatie

Projectbeschrijving

Bij Prins Heerlijk worden jongeren met een functiebeperking in deze coronatijd opgevangen en gestimuleerd om zinvol aan de slag te gaan, waarbij ze de mogelijkheid krijgen om zich te ontwikkelen en van betekenis te zijn voor anderen (zorgmedewerkers en kwetsbare personen). Zo wordt voorkomen dat jongeren thuis op de bank komen te zitten, negatieve gevoelens krijgen, zich eenzaam voelen, uitvallen, en/of vaardigheden of zelfvertrouwen verliezen. Met het project Hart voor elkaar, en specifiek Hart voor de Zorg, gaan kwetsbare jongeren, zolang deze coronaperiode loopt, bijvoorbeeld met de bereiding van een verwenpakket met zoetigheden voor teams in de zorg, hen bedanken en laten zien dat er met veel respect aan hen wordt gedacht.

Subsidie Stichting Bergmansfonds

  • Zorg- en welzijnssector
  • Midden-Brabant
  • Innovatief

subsidie-aanvragen

Subsidies voor projecten in de zorg- en welzijnssector, gericht op een kwetsbare groep mensen in de samenleving in Midden-Brabant, bij voorkeur met een voor de regio en/of sector vernieuwend karakter. Het fonds wil voor organisaties een stimulator zijn bij het realiseren van initiatieven, waarbij gezondheid in termen van veerkracht, functioneren en participatie wordt bevorderd. De focus ligt daarbij op de kracht en eigen regie van mensen.