Zorgnetwerk Midden-Brabant

Projectinformatie

Projectbeschrijving

Met dit project worden mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel getraind om voorlichting te kunnen geven aan de hand van hun eigen ervaringsverhaal. De training helpt mensen met NAH om met meer zelfvertrouwen te praten over hun leven met hersenletsel. Een belangrijke vaardigheid om als vrijwilliger actief te kunnen zijn, negatieve ervaringen op een positieve manier gebruiken en er betekenis aan geven. Een training van 9 bijeenkomsten wordt georganiseerd om deelnemers in staat te stellen hun verhaal te vertellen. Dit werkt ook mee voor de verwerking van wat hen is overkomen. Daarna zijn zij in staat als rolvoorbeeld te fungeren en ingezet te worden als ervaringsdeskundige.

Subsidie Stichting Bergmansfonds

  • Zorg- en welzijnssector
  • Midden-Brabant
  • Innovatief

subsidie-aanvragen

Subsidies voor projecten in de zorg- en welzijnssector, gericht op een kwetsbare groep mensen in de samenleving in Midden-Brabant, bij voorkeur met een voor de regio en/of sector vernieuwend karakter. Het fonds wil voor organisaties een stimulator zijn bij het realiseren van initiatieven, waarbij gezondheid in termen van veerkracht, functioneren en participatie wordt bevorderd. De focus ligt daarbij op de kracht en eigen regie van mensen.