Rode Kruis district Midden- en West-Brabant

Projectinformatie

Projectbeschrijving

Het Rode Kruis heeft vanuit haar EHBO expertise het innovatieve programma ‘Heldin’ ontwikkeld: een training op maat speciaal voor kwetsbare vrouwen die moeite hebben om snel, daadkrachtig en vol zelfvertrouwen op persoonlijke (nood)situaties te reageren. Hun zelfeffectiviteit en eigen kracht wordt in deze 11 trainingen vergroot en dat heeft een positief effect op hun participatie in de lokale samenleving van Midden- en West-Brabant. Het zijn vrouwen die in een sociaal isolement verkeren door hun (culturele) achtergrond, armoede of andere omstandigheden.

Subsidie Stichting Bergmansfonds

  • Zorg- en welzijnssector
  • Midden-Brabant
  • Innovatief

subsidie-aanvragen

Subsidies voor projecten in de zorg- en welzijnssector, gericht op een kwetsbare groep mensen in de samenleving in Midden-Brabant, bij voorkeur met een voor de regio en/of sector vernieuwend karakter. Het fonds wil voor organisaties een stimulator zijn bij het realiseren van initiatieven, waarbij gezondheid in termen van veerkracht, functioneren en participatie wordt bevorderd. De focus ligt daarbij op de kracht en eigen regie van mensen.