Sterk Huis

Projectinformatie

Projectbeschrijving

Met de game The Gate wil Sterk Huis bereiken dat de jongeren die onverwachts in een instelling terecht komen, een warm welkom ervaren en goed geïnformeerd zijn over de hulp en de opvang waar ze tijdelijk verblijven. Deze jongeren (vanaf circa 12 jaar) komen uit onveilige situaties met huiselijk geweld en kindermishandeling. Door het spelen van de game wil de organisatie jongeren laten ervaren dat ze er niet alleen voor staan. Een dergelijke game bestaat nog niet en moet ontwikkeld worden.

Subsidie Stichting Bergmansfonds

  • Zorg- en welzijnssector
  • Midden-Brabant
  • Innovatief

subsidie-aanvragen

Subsidies voor projecten in de zorg- en welzijnssector, gericht op een kwetsbare groep mensen in de samenleving in Midden-Brabant, bij voorkeur met een voor de regio en/of sector vernieuwend karakter. Het fonds wil voor organisaties een stimulator zijn bij het realiseren van initiatieven, waarbij gezondheid in termen van veerkracht, functioneren en participatie wordt bevorderd. De focus ligt daarbij op de kracht en eigen regie van mensen.