The Living Museum Tilburg

Projectinformatie

Projectbeschrijving

In het doe-het-zelf-herstel boek voor mensen met geleefde ervaring (achtergrond van psychiatrie, verslaving en dak- en thuisloosheid) is kunst het middel tot herstel en een aanzet om met anderen in gesprek te gaan of om deel te gaan nemen aan reguliere activiteiten. Dit boek biedt mensen de mogelijkheid om zelfstandig en in hun eigen tempo hun talenten te onderzoeken en ontwikkelen. Circa 20 gerenommeerde kunstenaars en tekstschrijvers werken belangeloos aan het boek mee.

Subsidie Stichting Bergmansfonds

  • Zorg- en welzijnssector
  • Midden-Brabant
  • Innovatief

subsidie-aanvragen

Subsidies voor projecten in de zorg- en welzijnssector, gericht op een kwetsbare groep mensen in de samenleving in Midden-Brabant, bij voorkeur met een voor de regio en/of sector vernieuwend karakter. Het fonds wil voor organisaties een stimulator zijn bij het realiseren van initiatieven, waarbij gezondheid in termen van veerkracht, functioneren en participatie wordt bevorderd. De focus ligt daarbij op de kracht en eigen regie van mensen.