Vereniging Volley Tilburg

Projectinformatie

Projectbeschrijving

De vereniging wil een videoplatform ontwikkelen met als doel het geven van een kwaliteitsimpuls met betrekking tot het trainingsaanbod op het gebied van zitvolleybal. Door middel van het videoplatform worden startende, maar ook gevorderde volleybaltrainers uitgerust met kennis, informatie en inspiratie om goede zitvolleybal-trainers te worden. Zitvolleybal-spelers krijgen mogelijkheden om sportief mee te doen.

Subsidie Stichting Bergmansfonds

  • Zorg- en welzijnssector
  • Midden-Brabant
  • Innovatief

subsidie-aanvragen

Subsidies voor projecten in de zorg- en welzijnssector, gericht op een kwetsbare groep mensen in de samenleving in Midden-Brabant, bij voorkeur met een voor de regio en/of sector vernieuwend karakter. Het fonds wil voor organisaties een stimulator zijn bij het realiseren van initiatieven, waarbij gezondheid in termen van veerkracht, functioneren en participatie wordt bevorderd. De focus ligt daarbij op de kracht en eigen regie van mensen.