Stichting Het Buitenhof

Projectinformatie

Projectbeschrijving

Het uitgangspunt voor stichting Het Buitenhof is om activiteiten tegen een ‘normale prijs’ aan te bieden aan de deelnemers, zijnde (jong) volwassenen met een beperking; dus een eigen bijdrage die vergelijkbaar is met wat mensen zonder beperking voor een vergelijkbaar product zouden moeten betalen. De stichting wil 50 (jong) volwassenen met een verstandelijke beperking uit Tilburg kunnen laten genieten van een zorgeloze vakantie.

Subsidie Stichting Bergmansfonds

  • Zorg- en welzijnssector
  • Midden-Brabant
  • Innovatief

subsidie-aanvragen

Subsidies voor projecten in de zorg- en welzijnssector, gericht op een kwetsbare groep mensen in de samenleving in Midden-Brabant, bij voorkeur met een voor de regio en/of sector vernieuwend karakter. Het fonds wil voor organisaties een stimulator zijn bij het realiseren van initiatieven, waarbij gezondheid in termen van veerkracht, functioneren en participatie wordt bevorderd. De focus ligt daarbij op de kracht en eigen regie van mensen.