Projecten

PROJECTEN IN ZORGSECTOR met een zorgvernieuwend karakter In regio Midden-Brabant

Hier vindt u een overzicht van gesubsidieerde projecten door het Bergmansfonsfonds.

 

TOG Scholenproject

 

De Vonk te Tilburg

Project Mantelzorg; wat bezielt me?
 

St. Elisabethziekenhuis te Tilburg

Pictogrammensysteem voor de kinderafdeling
 

PON te Tilburg

Thuis in dementie

vrouw_met_jas

Subsidie Stichting Bergmansfonds

  • Zorgsector
  • Midden-Brabant
  • Innovatief

subsidie-aanvragen

Subsidies voor projecten in de zorgsector, gericht op een kwetsbare groep mensen in de samenleving in Midden-Brabant, bij voorkeur met een voor de regio en/of sector (zorg)vernieuwend karakter. Het fonds wil voor (zorg)organisaties een stimulator zijn bij het realiseren van initiatieven, waarbij gezondheid in termen van veerkracht, functioneren en participatie wordt bevorderd. De focus ligt daarbij op de kracht en eigen regie van mensen.